What to Do If Your Voting Receipt is NOT the Same as Your Ballot

 ANO ANG DAPAT GAWIN KUNG HINDI TUGMA ANG RESIBO SA BALOTA?

1. Upon receipt of your BALLOT, copy (and write on your hand) your  BALLOT ID NUMBER located at the upper right portion of your ballot.  Don't write on your BALLOT. 
(1. Pag natanggap na ang balota, kopyahin ang BALLOT ID number na matatagpuan sa pinakataas at kanang bahagi ng balota. Isulat ang BALLOT ID number sa inyong kamay o sa isang maliit na piraso ng papel. Iwasang sulatan ang gilid ng balota.)

*If you see light pink color line on your ballot form, pls ask BEI to change that because that is already Mar - Leni even if you vote other presidentiable/vp candidates.

 2. Clearly mark the circle of your candidate.  Upon completion, head to the VCM scanner and PERSONALLY insert your BALLOT and wait for your VOTING RECEIPT.   If unsure how to insert, ask for assistance BUT still PERSONALLY INSERT YOUR BALLOT. (Upon insertion, your VOTE will already count)
(2. Markahan ng maigi ang loob ng bilog na tugma sa ibobotong kandidato. Kapag kumpleto na ang balota, magtungo sa VCM scanner. Ipasok ang balota sa VCM scanner at maghintay hanggang lumabas ang resibo. Kung hindi tayo sigurado paano ipasok ang balota sa VCM scanner, magpatulong po tayo ngunit HUWAG hayaang iba ang gumawa nito para sa iyo. Ikaw mismo dapat ang magpasok ng balota sa scanner.)

3. Upon receipt of your VOTING RECEIPT, compare with your BALLOT:
IF CORRECT: drop your BALLOT to the BALLOT BOX (REMEMBER: You can't take it home or bring it out of the precinct.
IF WRONG: 
a. Write your BALLOT ID at the back of the VOTING RECEIPT and sign on it.  (So it can be cross referenced and this will be the basis of your complaint to invalidate your wrong vote)
b. Look for the BEI Chairman of your precinct.
c. Have your incident be reported in the logbook.  Check if the report is correct BEFORE giving your VOTING RECEIPT to the BEI Chairman. 

(3. Kapag natanggap na ang resibo, umalis sa harapan ng scanner para magbigay daan sa ibang botante. Suriing mabuti ang resibo. Kung tugma ito sa balota mo, ihulog ang resibo sa nakaabang na kahon. Tandaan, hindi maaaring iuwi o ilabas ng presinto ang resibo.
PAANO KUNG HINDI TUGMA ANG RESIBO SA BALOTA MO?
Kung hindi ayon ang boto mo sa lumabas na resibo, maaring may blangko o ibang pangalan ang lumabas. Ito ang mga dapat gawin:
a. Isulat ang BALLOT ID number sa LIKOD ng resibo at pirmahan ito.
b. Lumapit sa BEI Chairman ng presinto. Sabihin ang reklamo.
c. Tungkulin ng BEI na gumawa ng report ukol sa iyong reklamo. Isusulat ang detalye ng iyong reklamo sa logbook. Siguraduhing tama ang report. Ibigay ang iyong resibo sa BEI para maisama sa logbook.
IMPORTANTE pong mai-REPORT ang mga REKLAMO at nakasaad ang BALLOT ID number sa likod ng resibo. Ito po ay magsisilbing katibayan ng reklamo. Sa ganitong paraan, mas madaling i-tugma ang iyong balota sa resibo upang wala ng magamit na katwiran ang COMELEC na hindi pansinin o i-dismiss ang ating mga REKLAMO.)Watch Video on Ways to Cheat Philippine Election 2016